J·D(个人资料、信息、简介)

J·D(个人资料、信息、简介)插图

J·D

TOP36540 名热度:53万

地区:大陆  生日:

简介:
更多>

$(function(){
$(".showJianjie").click(function(){
$(".jianjieAll").show();
$(".closeInfo").show();
return false;
});
$(".closeInfo").click(function(){
$(".closeInfo").hide();
$(".jianjieAll").hide();
return false;
})
})

简介:
更多>

歌手概况
歌手资料
歌曲(9)
图集(1)

J·D详细资料(以下内容包含:J·D 歌曲列表 等信息)
J·D生日:

J·D档案之演唱过的歌曲

2013-12-26歌曲:忐忑的无聊
2013-12-26歌曲:PLAY
2013-12-26歌曲:机遇

赞 (0)